Keresés
Üdülés Pension Fertala
  •   Keresés és foglalás
 Bezárni
{caption}
Szerző: {username}
Photos owned by Panoramio are under the copyright of their owners.
Aktualizálta: {username}
Legutolsó aktiválás: {updated}
Időtartam: {duration}

Impresszum

Kapcsolati blokk

kapcsolat
Frau Margit Fertala
Agoritschach 8
9601 Arnoldstein, Ausztria
Tel. +43 (4255) 3167


Legal notice
Link to Online Dispute Resolution website of the European Commission

http://ec.europa.eu/odr

Műszaki támogatás 

HRS Destination Solutions Austria GmbH
Atrium Amras, Grabenweg 58
6020 Innsbruck
Ausztria

Tel: +43 512 5351
Fax: +43 512 5351 600
office@tiscover.com
www.tiscover.com


Felelősségkizárás

1. Az online ajánlat tartalma
A szerző nem vállal semmilyen szavatosságot a rendelkezésre bocsátott információk aktualitására, helyességére, teljességére vagy minőségére vonatkozóan. A rendelkezésre bocsátott információk használatából vagy használatának hiányából, illetve a hibás vagy hiányos információk felhasználásából származó anyagi vagy nem anyagi jellegű károkért a szerző elleni szavatossági igények alapvetően kizártak, hacsak nem bizonyítható a szerző szándékos hibája vagy súlyos gondatlansága. Minden ajánlat önkéntes és nem kötelező jellegű. A szerző fenntartja magának a jogot az ajánlat egyes részeinek vagy oldalainak, vagy a kár az egész ajánlat tartalmának külön értesítés nélküli módosítására, kiegészítésére vagy törlésére, illetve a megjelenítés időszakos vagy végleges beszüntetésére.

2. Utalások és hivatkozások
Az olyan idegen weboldalakra mutató közvetlen vagy közvetett hivatkozások (hiperhivatkozások), amelyek a szerző felelősségi tartományán kívül esnek, csak abban az esetben lépne életbe a szavatossági kötelezettség, ha a szerző azokról a tartalmakról tud, továbbá műszakilag lehetséges lenne számára a jogtalan tartalmak esetén a használatot megakadályozni. A szerző ezúttal kifejezetten kijelenti, hogy a hivatkozások elhelyezésének időpontjában semmilyen illegális tartalom nem volt tapasztalható a hivatkozott oldalakon. A hivatkozott weboldalak tartalmára vagy szerzői jogaival kapcsolatban, illetve az oldalak aktuális és jövőbeli alakítására a szerző semmilyen befolyással nem bír. A szerző ezúttal kifejezetten elhatárolja magát az olyan hivatkozott oldalak tartalmáért, amelyek a hivatkozás elhelyezése után módosultak. Ez a megállapítás érvényes minden olyan hivatkozásra, amely a saját internetes ajánlatban található, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvekre, vitafórumokra, linkgyűjteményekre, levelezési listákra és minden más olyan adatbázisra, melyek tartalmának külső módosítása lehetséges. Az illegális, hibás vagy nem teljes tartalmakért, és különösen olyan károkért, amelyek az ilyen információk használatából vagy használatának hiányából erednek, csak annak az oldalnak a szolgáltatója felel, amelyre a hivatkozás mutat, nem az a szolgáltató, amely az adott hivatkozást közli.

3. Szerzői és jelölési jog
A szerző törekszik arra, hogy minden publikációban figyelembe vegye az alkalmazott grafikák, hanganyagok, videóanyagok és szövegek szerzői jogait, továbbá hogy saját maga által létrehozott grafikákat, hanganyagokat, videóanyagokat és szövegeket használjon, vagy lehetőség szerint licencdíjaktól mentes grafikákat, hanganyagokat, videóanyagokat és szövegeket használjon fel. Az internetes ajánlaton belül megnevezett, illetve adott esetben harmadik felek által védett márkák és bejegyzett szerzői jogok az adott jelölési jog és a szerzői jogok adott bejegyzett tulajdonosainak kizárólagos rendelkezésének körébe tartoznak. A puszta megnevezésből nem vonható le következtetés, hogy a márkajelzések nem állnak harmadik fél védelme alatt! A közzétett, a szerző által létrehozott objektumok szerzői joga kizárólag az oldal szerzőjénél marad. Az ilyen grafikák, hanganyagok, videóanyagok és szövegek szokszorosítása vagy alkalmazása más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban nem engedélyezett a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül.

4. Adatvédelem
Amennyiben az internetes ajánlatkérésen belül fennáll a személyes vagy üzleti jellegű adatok megadásának lehetősége (e-mail címek, nevek, címek), akkor ezen adatok közlése a felhasználó részéről kifejezetten önkéntes jelleggel történik. Minden felkínált szolgáltatás igénybe vétele és fizetése - amennyiben az műszakilag lehetséges -, az ilyen adatok megadása nélkül, illetve anonim adatok vagy álnév megadása mellett is lehetséges. Az impresszum vagy hasonló mellékletekben nyilvánosságra hozott kapcsolattartási adatok, pl. levelezési címek, telefon- és faxszámok, valamint e-mail címek felhasználása harmadik felek által a nem kifejezetten kért információk küldésére kifejezetten tilos. Kifejezetten fenntartjuk a jogi lépések lehetőségét az úgynevezett kéretlen levelek (spam) küldésének esetére.

5. A felelősségkizárás jogi hatálya
Ezt a felelősségkizárást azon internetes ajánlat részeként kell kezelni, amelyről erre az oldalra hivatkoztak. Amennyiben ezen szöveg egyes részei vagy a szöveg bizonyos megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljesen felelnének meg az érvényes jogállásnak, akkor a szöveg többi része ettől függetlenül továbbra is megőrzi érvényességét és tartalmát.
© 2018 HRS Destination Solutions Austria GmbH All rights reserved. Tiscover terms and conditions. Privacy policy. HRS Destination Solutions Austria GmbH is not responsible for content on external Web sites.